Sålunda talade Horace

Horace Engdahl skriver: ”Problemet med elitism är att man bara får med sig de näst bästa. De bästa identifierar sig med allmänheten och ser sig själva som vanliga.”

Näst bäst är ändå helt ok. Och citatet har jag snott lånat från hans samling Cigaretten efteråt.

Annonser