Daring Fireball: Why Apple Changed Section 3.3.1

Bästa förklaringen till varför Apple inte vill tillåta flashprogrammering som grund för apps:

Daring Fireball: Why Apple Changed Section 3.3.1.

Annonser